Tractaments de fisioteràpia esportiva

Trastorns osteo-articulars de l’esportista: pubàlgies, tendinitis de repetició, inflamacions per sobre esforç.
Adaptació del cos al gest esportiu i preparació a l’esforç.
En la pràctica esportiva el nostre cos realitza un esforç físic molt superior al que fem habitualment en les nostres activitats de la vida diària, pel que el nostre organisme s’ha d’adaptar a aquest sobre esforç. A vegades aquesta adaptació és difícil perquè partim de descompensacions que en condicions normals no ens provocarien cap alteració però que davant l’esforç es poden manifestar en forma de dolors aguts que poden arribar a cronificar-se.

Mitjançant la recerca de la causa lesional podrem ajudar a l’esportista per aconseguir una millora del rendiment esportiu i per què pugui gaudir de l’esport en les millors condicions possibles.

Preus

  • Fisioteràpia 60 min (duració aprox) 53€

Mútues

Existeixen pòlisses d’assegurança mèdica on vosté pot escollir el professional lliurement, fora del quadre mèdic recomanat per la seva mútua. ¿Per qué realitzar una terapia en grup quan pot ser atès/a individualment pagant molt poc i realitzant teràpies d’alta qualitat? Si vosté té contractada amb la seva mútua la modalitat de reemborsament o de lliure elecció del professional, solament haurà de pagar el 10% o 20% de la tarifa, prèvia presentació de la factura que nosaltres li emitirem.
Per conèixer els serveis de la seva pòlissa s’ha d’informar directament amb la seva companyia d’assegurança mèdica.

Forma de pagamanet

Al comptat al finalitzar la visita.

Torna a tractaments